השר שפירא 15 בת ים - הדמיה קדמית

התקבל היתר בנייה תחילת בנייה ינואר 2018